ह.भ.प सौ.वर्षा महाराज म्हस्के

सविस्तर माहिती

ह.भ.प सौ.वर्षा महाराज म्हस्के

पत्ता :-  मु.सोनवाडी पो.राहेगाव ता.वैजापुर जि.संभाजीनगर

सेवा :- कीर्तनकार

मो. नं :– 94040 20479

शिक्षण :- S.Y B.C.A

सविस्तर माहिती :- समाजामध्ये वैचारिक परिवर्तन व्हावे हा मुख्य उद्देश मनात घेऊन लहानापासून विविध समाजोपयोगी विषयांवर कीर्तनातून प्रबोधन.

ह.भ.प सौ.वर्षा महाराज म्हस्के

ह भ प

तुकाराम गाथा