ह.भ.प बाबा महाराज निवडुंगाकर

ह.भ.प बाबा महाराज निवडुंगाकर

पत्ता :At nivginga po dongaon tq jafrabad dist jalna

ह.भ.प बाबा महाराज निवडुंगाकर

महाराजांचे शिक्षण १२ वी पूर्ण आहे.

महाराज १० वर्षांपासून सेवा करतात.

परमार्थ करत असताना अनेक अनुभव येतात देवावर विश्वास असेल तर देव कोणत्याही संकटातून बाहेर काढतोच