ह.भ.प.श्री.पांडुरंग महाराज भोईर.

ह.भ.प.श्री.पांडुरंग महाराज भोईर

ह.भ.प.श्री.पांडुरंग महाराज भोईर


मो : 9422547184

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु.देवघर.पो.खानिवली.ता.वाडा.जि.पालघर.

1999 ला वारकरी शिक्षण जोग म.संस्थापित आळंदी येथे पूर्ण करुन आता किर्तन , प्रवचन, बालसंस्कार शिबिर करत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *