ह.भ.प.श्री.पांडुरंग महाराज भोईर

ह.भ.प.श्री.पांडुरंग महाराज भोईर.

पत्ता :श्री.पांडुरंग लक्ष्मण भोईर. मु.देवघर.पो.खानिवली.ता.वाडा.जि.पालघर. पिनकोड 401204

ह.भ.प.श्री.पांडुरंग महाराज भोईर

1999 ला वारकरी शिक्षण जोग म.संस्थापित आळंदी येथे पूर्ण करुन आता किर्तन , प्रवचन, बालसंस्कार शिबिर करत आहे.