ह.भ.प. प्रफुल सुभाष कदम

ह.भ.प. प्रफुल सुभाष कदम

ह.भ.प. प्रफुल सुभाष कदम


मो : 9619602678

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : सिंह गर्जना सेवा मंडळ,गणेश नगर (ब),घाटकोपर (प),मुंबई

१२ वी  पर्यंत शिक्षण झाले आहे,आध्यत्मिक शिक्षण आळंदी इथे प.पु.गुरुवर्य शंकर महाराज पांचाळ गुरुजी यांच्याडे झाले.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *