ह.भ.प. रविंद्र महाराज मांडेकर

ह.भ.प. रविंद्र महाराज मांडेकर

ह.भ.प. रविंद्र महाराज मांडेकर


मो : 9921162175

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु.पो. सोनाटी .ता.मेहकर जि.बुलढाणा

शिक्षण ११ वी झालेले आहे. मी 22 वर्षा पासून सेवा रीत आहे. माऊली कृपेने सर्व आनंदी आनंद आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *