ह.भ.प. संजय महाराज टाक

ह.भ.प. संजय महाराज टाक

पत्ता : 2-शेळके निवास, हिरामण बारणे चाळ, थेरगाव, चिंचवड, पुणे 33

ह.भ.प. संजय महाराज टाक

गेल्या ५ वर्षापासून अध्यात्मिक क्षेत्रात कार्यरत आहे.प्रवचनाच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी संतांचे विचार व समाज प्रबोधन यासाठी कार्यरत आहे. अध्यात्मिक क्षेत्रात युवकांनी तन मन व धन अर्पुण कार्य करावे यासाठी प्रयत्न करत आहे.