ह.भ.प निखील प्रकाशराव मलवार

ह.भ.प निखील प्रकाशराव मलवार

ह.भ.प निखील प्रकाशराव मलवार


मो : 7397985625

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु.पो.व्हा ता.तिवसा जि.अमरावती

महाराजांचे शिक्षण १२ वी पूर्ण आहे

महाराज १६ वर्षांपासून वारकरी सेेेवा रतात

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *