ह.भ.प संतोष महाराज बढेकर

ह.भ.प संतोष महाराज बढेकर

ह.भ.प संतोष महाराज बढेकर


मो : 9975950823

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु पो जारकरवाडी तालुका आंबेगाव जिल्ह्य पुणे

माझे शिक्षण एफ वाय बी.ए आहे.

मी गेली आठ वर्षा पासुन सेवा रत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *