ह.भ.प.श्री संतोष महाराज (मुरलीधर)मोरे

ह.भ.प.श्री संतोष महाराज (मुरलीधर)मोरे

पत्ता :प्लॅट नं 4 ,लक्ष्मी हाईट्स ,पंचकृष्ण लाॅन्स समोर,कोनार्कनगर,जत्रा हाॅटेल,आडगांव शिवार,आडगांव नाशिक ,422003

ह.भ.प.श्री संतोष महाराज (मुरलीधर)मोरे

‌शिक्षण एम ऐ ग्र्याजुएट

१०/१२ वर्षापासुन सेवा करत आहे

छान छान अनुभव आले आहेत