ह.भ.प.श्री संतोष महाराज (मुरलीधर)मोरे

ह.भ.प.श्री संतोष महाराज (मुरलीधर)मोरे

ह.भ.प.श्री संतोष महाराज (मुरलीधर)मोरे


मो.न :-9921009004

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-प्लॅट नं 4 ,लक्ष्मी हाईट्स ,पंचकृष्ण लाॅन्स मोर,कोनार्कनगर,जत्रा हाॅटेल,आडगांव शिवार,आडगांव नाशिक ,422003

‌शिक्षण एम ऐ ग्र्याजुएट

१०/१२ वर्षापासुन सेवा रत आहे

छान छान अनुभव आले आहेत

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *