ह.भ.प सतिश महाराज केदार

ह.भ.प सतिश महाराज केदार

पत्ता :गाव. गांजूर. ता. लातूर. जिल्हा. लातूर. सध्या अंबाजोगाई येथे राहतो.

ह.भ.प सतिश महाराज केदार

महाराज मृदंगाचार्य आहे.

महाराजांना ८ वर्षांचा अनुभव आहे.

गुरुवर्य बळवंतजी पांचाळ.