ह.भ.प प्रकाश लक्ष्मण शिंदे

ह.भ.प प्रकाश लक्ष्मण शिंदे

पत्ता :मुका धायटी पोस्ट केळोली तालुका पाटण जिल्हा सातारा

ह.भ.प प्रकाश लक्ष्मण शिंदे

महाराजांचे शिक्षण दहावी शिक्षण पूर्ण आहे.

महाराज अठरा वर्षांपासून सेवा करतात.