ह.भ.प शरद इश्वरा गुरव

सविस्तर माहिती

ह.भ.प शरद इश्वरा गुरव

पत्ता :- मु.पो. तुंग, ता. मिरज, जि. सांगली

सेवा :- संगीत विशारद (गायन) हार्मोनियम वादक कीर्तन

सविस्तर माहिती :- शास्त्रीय संगीत, नाट्यसंगीत, अभंग, भक्तीगीत गायनाचे कार्यक्रम व साथसंगत अशा पद्धतीने महाराजांचे कार्य आहे.

ह.भ.प शरद इश्वरा गुरव

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.