ह.भ.प. श्रीराम गणपतराव नवशिंदे

ह.भ.प. श्रीराम गणपतराव नवशिंदे

ह.भ.प. श्रीराम गणपतराव नवशिंदे


मो : 8975941008

सेवा :कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु. आसोला ता .धारुर जि. बीड

एम ए बीएड मराठी (संत साहित्य अभ्यास) महाराजांचे शिक्षण M.A. B.Ed मराठी झालेले आहे .महाराजांना संत साहित्याचा अभ्यास आहे.महाराज २०११ पासून सेवा रतात .महाराज देव, देश, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संस्कार, संस्कृती, समाज  यावर वेद शास्त्र पूराणे उपनिषदे व संत वचने भगवद्भक्ता समोर सेवा म्हणुन चिंतन मांडतो. महाराज कीर्तनकार/प्रवचनकार आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *