रंगनाथ महाराज नागरगोजे

ह.भ.प. रंगनाथ महाराज नागरगोजे

ह.भ.प. रंगनाथ महाराज नागरगोजे


मो : 9665626351

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | मृदंगाचार्य_

पत्ता : परळी वैजनाथ

महाराजांचे शिक्षण B.A संस्कृत झालेले आहे . महाराजांना १९९९ पासून  सेवारण्याचा योग प्राप्त झालेला आहे. महाराज कीर्तनकार/प्रवचनकार व मृदंगाचार्य आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *