ह.भ.प. सोपान महाराज काळे

ह.भ.प. सोपान महाराज काळे

ह.भ.प. सोपान महाराज काळे


मो : 9158692183

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य

पत्ता : मुक्काम पोस्ट बेटावद बु. तालुका जामनेर जिल्हा जळगाव

शिक्षण 12वी  झाले आहे.  महाराज भागवत कथा प्रवक्ता संगीत रत्न महाराज गेल्या दहा वर्षापासून भागवत धर्माची पताका घेऊन भागवत धर्माचा प्रचार-प्रसार करीत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *