ह.भ.प. सुरेश महाराज दरवडे

ह.भ.प. सुरेश महाराज दरवडे

ह.भ.प. सुरेश महाराज दरवडे


मो : 9226120539

सेवा :  कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : बी ६ अयोध्यानगरी तिन्हेवाडी रोड राजगुरुनगर ता खेड जि पुणे

वारकरी शिक्षण घरीच अभ्यास करुन शैक्षणिक एस एस शी . टेक्निकल कंपनी नोकरी टाटा मोटर्स पुणे .मागील १५ वर्षा पासुकिर्तन प्रवचन सेवा करतो,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *