ह.भ.प. प्रमोद महाराज महापदी

ह.भ.प. प्रमोद महाराज महापदी

ह.भ.प. प्रमोद महाराज महापदी


मो : 9356549850

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य

पत्ता : निवे तालुका खेड जिल्हा रत्नागिरी

बारावी पास आहेत . महाराज ५ वर्षांपासून आपल्या सुंदर वाणीतून संत विचार समाजामध्ये सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *