ह.भ.प. सुभाष महाराज मोळवणकर

ह.भ.प. सुभाष महाराज मोळवणकर

ह.भ.प. सुभाष महाराज मोळवणकर


मो : 9403249272

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : पो. किनगाव ता. अहमदपूर जि. लातूर

शिक्षण बारावी पास आहे. महाराज चाळीस वर्षांपासून आपल्या सुंदर वाणीतून संत विचार समाजासमोर सादर रतात .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *