ह.भ.प. वाल्मीक रामचंद्र फड

ह.भ.प. वाल्मीक रामचंद्र फड

ह.भ.प. वाल्मीक रामचंद्र फड


मो : 9881733086

सेवा : गायनाचार्य

पत्ता : मु.महाजनपूर पो.भेंडाळी ता.निफाड जि.नाशिक

दहा वर्षे तत गायन रतो आहे भजन,किर्तन काहीही असो खूप आनंद मिळतो गायन करताना परमानंदाची प्राप्ती मिळते.जास्तकरुन मला काकडा भजन गायन करायला खूप आवडते.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *