ह.भ.प.स्वप्निल विश्वनाथ तापकीर

ह.भ.प.स्वप्निल विश्वनाथ तापकीर

ह.भ.प.स्वप्निल विश्वनाथ तापकीर


मो : 9763404144

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु:- मुलखेड, पोस्ट:- घोटवडे, तालुका:- मुळशी, जि:- पुणे.

शिक्षण बी ए इंग्रजी विषय आहे. महाराज पाच वर्षापासून कीर्तन प्रवचन सेवा रत आहे. राष्ट्रीय कीर्तनकार श्री चारुदत्त बुवा आफळे यांच्याकडे किर्तनाचे शिक्षण घेत आहे. आणि संगित विषयात बी ए पूर्ण केले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *