ह.भ.प. अतुल महाराज सलादे

ह.भ.प. अतुल महाराज सलादे

ह.भ.प. अतुल महाराज सलादे


मो : 9552322617

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु पो वडनेर भैरव तालुका चांदवड जिल्हा नाशिक महाराष्ट्र

masster of commerce आणि वारकरी कीर्तन प्रवचन आवड असल्या मुळे 5 वर्षा पासून सेवा रत आहे आत्म आनंद जीवनात होणारे बदल सामाजिक मान सन्मान आदर अश्या अनेक अनुभवाची यादी आहे सांगता पण येईल जीवनातील एक समाधान राहण्याचे साधन (शिक्षण) .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *