ह.भ.प. अमोल बालाजी तहकिक

ह.भ.प. अमोल बालाजी तहकिक

ह.भ.प. अमोल बालाजी तहकिक


मो : 7218374145

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मसला पेन ता रिसोड जिल्हा वाशिम

प्रभु महाराज यांच्या कडे दोन वर्षे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांनतर आळंदी येथे अभ्या केला.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *