ह.भ.प. विजय महाराज कचरे

ह.भ.प. विजय महाराज कचरे

ह.भ.प. विजय महाराज कचरे


मो : 8788135230

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : रा,चिंचखेड सीम .ता बोदवड .जि जळगाव

शिक्षण बी.ए  (मराठी स्पेशल) झालेला आहे. मी वयाच्या सोळा वर्षापासून सेवा करतो माझं पहिलं कीर्तन सेवा आदिशक्ती आईसाहेब मुक्ताई यांच्या पालखी सोहळा मध्ये झालं श्रीक्षेत्र कोथळी मुक्ताईनगर ते पंढरपूर जात असताना आई दिंडी सोहळा मध्ये.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *