ह.भ.प. योगगुरु आदिनाथ शास्त्री

ह.भ.प. योगगुरु आदिनाथ शास्त्री

ह.भ.प. योगगुरु आदिनाथ शास्त्री


मो : 7588094317

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : 301, गुलमोहर अपार्टमेंट, लेन 36, शिवनेरी नगर, कोंढवा, पुणे

शिक्षण संस्कृत मध्ये PhD , संस्कृत मध्ये MA, योग मध्ये MA, अध्यापन पदविका झालेले आहे. महाराज कीर्तन व प्रवचनसेवा रतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *