सार्थ तुकाराम गाथा

बोलावे म्हणून बोलतों – संत तुकाराम अभंग –1388

बोलावे म्हणून बोलतों – संत तुकाराम अभंग –1388


बोलावे म्हणून बोलतों उपाय । प्रवाहें हें जाय गंगाजळा ॥१॥
भाग्ययोगें कोणां घडेल सेवन । कैंचे येथें जन अधिकारी ॥ध्रु.॥
मुखीं घेतां घांस पळवितीं तोंड । अंगीचिया भांड असुखाने ॥२॥
तुका म्हणे पूजा करितों देवाची । आपुलिया रुची मनाचिये ॥३॥

अर्थ

गंगेचा प्रवाह वाहत असतो त्यामध्ये स्नान करण्याचा कोणी उपभोग घेऊ अथवा न घेऊ ते वाहा तच असते. त्याप्रमाणे हरिभक्ती का करावे हे सांगणे गरजेचे आहे म्हणून मी ते सांगत आहे. जे लोक खरे भाग्यवान आहेत तेच मी सांगितलेल्या उपदेशाचे अनुकरण करतील आणि येथे सर्वच लोक उपदेशाचे खरे अधिकारी आहेत असेही नाही. जे लोक अभागी आहेत त्यांच्या तोंडात हरी भक्तिचा गोड घास घालण्याचा प्रयत्न केला तरी ते तोंड मिटून पळण्याचा प्रयत्न करतात. तुकाराम महाराज म्हणतात मी मात्र माझ्या आवडीप्रमाणे देवाची पूजाअर्चा करतो आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

बोलावे म्हणून बोलतों – संत तुकाराम अभंग –1388

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *