संत तुकाराम अभंग

नेणें गाणें कंठ नाहीं हा – संत तुकाराम अभंग – 53

नेणें गाणें कंठ नाहीं हा – संत तुकाराम अभंग – 53


नेणें गाणें कंठ नाहीं हा सुस्वर ।
घालूं तुज भार पांडुरंगा ॥१॥
नेणें राग वेळ काळ घात मात ।
तुझे पायीं चित्त ठेवीं देवा ॥२॥
तुका म्हणे मज चाड नाहीं जना ।
तुज नारायणा वांचूनिया ॥३॥

अर्थ
मी गाणे जानत नाही, माझा कंठ सुस्वर नाही; पण हे पांडुरंगा, माझा सर्व भार तुझ्यावर आहे .कोटा राग गाण्यासाठी कोणती वेळ, काळ योग्य की अयोग्य मी हे जानत नाही; पण माझे चित्त मी तुझ्या पायावर वाहिले आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात, हे नारायणा, मला तुझ्यावाचून इतर जनांची आवड नाही .


हा अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .


नेणें गाणें कंठ नाहीं हा – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *