sarth tukaram gatha

काळ सारावा चिंतनें – संत तुकाराम अभंग – 620

काळ सारावा चिंतनें – संत तुकाराम अभंग – 620


काळ सारावा चिंतनें । एकांतवासीं गंगास्नानें । देवाचें पूजन । प्रदक्षणा तुळसीच्या ॥१॥
युक्त आहार विहार । नेम इंद्रियांसी सार । नसावी बासर । निद्रा बहु भाषण ॥ध्रु.॥
परमार्थ महाधन । जोडी देवाचे चरण । व्हावया जतन । हे उपाय लाभाचे ॥२॥
देह समर्पीजे देवा । भार कांहींच न घ्यावा । होईल आघवा । तुका म्हणे आनंद ॥३॥

अर्थ

हरीच्याच चिंतने काळ घालावा.एकांत राहावे,गंगास्नान करावे.देवाची पूजा करून तुळशीप्रदक्षिणा कराव्या.आहारात व्यवहारात नियम असावे.इंद्रियावर संयम असावा,जास्त बडबड नसावी,जास्त झोप हि नासावी.परमार्थ हे महा धन आहे,त्या योगे हरीच्या चरणांची प्राप्ती करून घे.हे सर्व जतन होण्या साठी हे नियम आहेत.तुकाराम महाराज म्हणतात देह हा देवाला समर्पण केला पाहिजे,त्याचा भार स्वतःवर घेऊ नको,म्हणजे अवघा आनंदच तुला होईल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

काळ सारावा चिंतनें – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *