ह.भ.प आदित्य महाराज झगडे नांदवळ ( सातारा )

ह.भ.प आदित्य महाराज झगडे

पत्ता :मु.पो. नांदवळ ता. कोरेगाव जि. सातारा

ह.भ.प आदित्य महाराज झगडे नांदवळ ( सातारा )

महाराजांनी १० वी नंतर डिप्लोमा केला.

महाराज चार वर्षा पासून सेवा करत आहे