ह.भ.प ज्ञानदिप महाराज सोनोने

ह.भ.प ज्ञानदिप महाराज सोनोने

पत्ता :कुर्‍हा {गोतमारा} पोस्ट कोर्‍हाळा बाजार, ता.मोताळा जि.बुलडाणा

ह.भ.प ज्ञानदिप महाराज सोनोने

महाराज ६ वर्षांपासून सेवा करतात.