ह.भ.प ऋषिकेश तुळशीराम डिंबळे

ह.भ.प ऋषिकेश तुळशीराम डिंबळे

पत्ता :मुपो कल्याण ता हवेली जी पुणे

ह.भ.प ऋषिकेश तुळशीराम डिंबळे

समाजकार्य विभाग.

महाराज ५ वर्षांपासून सेवा करतात.

या मध्ये आत्मिक समाधान मिळते आपले विचार समाजापर्यंत पोहचविता येतात.