ह.भ.प. बाजीराव महाराज पाचपुते

ह.भ.प. बाजीराव महाराज पाचपुते

ह.भ.प. बाजीराव महाराज पाचपुते

मो :- 7264961012

सेवा :- किर्तनकार, गायनाचार्य

पत्ता :- रा. पो. पाटोदा ता.येवला जि.नाशिक

सविस्तर माहिती :- ह.भ.प. बाजीराव महाराज किर्तन प्रवचन करतात व संताचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवतात. महाराज लोकापर्यंत किर्तनाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदाय चा प्रसार आचार करतात.

2 thoughts on “ह.भ.प. बाजीराव महाराज पाचपुते”

  1. धन्यवाद माऊली तुमची अशीच साथ आणि सल्ला आम्हाला लाभला तर आपण नक्कीच संत साहित्य मध्ये चांगले काम करू

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *