ह.भ.प बाळकृष्ण महाराज गडदे

सविस्तर माहिती

ह.भ.प बाळकृष्ण महाराज गडदे

पत्ता :- राहणार चिंचखेडा ता. सेनगाव जि. हिंगोली

सेवा :- कीर्तनकार, गायनाचार्य भागवत कथा प्रवक्त

मो.नं :- 9767811604

सविस्तर माहिती :- महाराज कीर्तनकार, गायनाचार्य भागवत कथा प्रवक्ते असुन या माध्यमातून ते वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात.

ह.भ.प बाळकृष्ण महाराज गडदे

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.