ह.भ.प बाळकृष्ण महाराज गडदे

ह.भ.प बाळकृष्ण महाराज गडदे


मो.नं :- 9767811604

सेवा :- कीर्तनकार, गायनाचार्य भागवत था प्रवक्त

पत्ता :- राहणार चिंचखेडा ता. सेनगाव जि. हिंगोली

सविस्तर माहिती :- महाराज कीर्तनकार, गायनाचार्य भागवत कथा प्रवक्ते असुन या माध्यमातून ते वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात.

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *