ह. भ. प. बाळू महाराज

सविस्तर माहिती

ह. भ. प. बाळू महाराज

पत्ता :- तेलगणा

सेवा :- मृदंगाचार्य

मो नं :- 99636 44674

सविस्तर माहिती :- महाराजांनी आळंदी मध्ये आठ वर्ष मृदुंगाचे शिक्षण घेतले. या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रचार करत आहेत.