ह. भ. प. बाळू महाराज

ह. भ. प. बाळू महाराज


मो नं :- 99636 44674

सेवा :- मृदंगाचार्य

पत्ता :- तेलगणा

विस्तर माहिती :- महाराजांनी आळंदी मध्ये आठ वर्ष मृदुंगाचे शिक्षण घेतले. या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रचार करत आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *