ह.भ.प.अशोक महाराज सुरडकर

सविस्तर माहिती

ह.भ.प.अशोक महाराज सुरडकर

पत्ता :-  मु.पो. उंडणगाव ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद

सेवा :- कीर्तनकार

मो.नं :- 9130217377

सविस्तर माहिती :- अ.भा.श्री गुरुदेव सेवा मंडळाचे आजीवन प्रचारक राष्ट्रीय कीर्तनकार ह. भ.प.डॉ. उद्धवरावजी गाडेकर महाराज यांचे शिष्य ह.भ.प. अशोक महाराज सुरडकर राष्ट्रीय कीर्तनकार (श्री गुरुदेव सेवाश्रम पाटसूळ रे ) राष्ट्रीय कीर्तन, गाथा, ज्ञानेश्वरी, ग्रामगीता प्रचार प्रसार…. 2 मे ते 30 मे एक महिना श्री गुरुदेव सर्वांगीण सु-संस्कार शिबीर.

ह.भ.प.अशोक महाराज सुरडकर