ह.भ.प बंडा महाराज

ह.भ.प भागवताचार्य बंडा महाराज

मो.नं :-  9503253479

पत्ता :- मु.पो.लखमापूर ता.दिंडोरी जि.नाशिक.

शिक्षण :- एम.ए.एम.

आध्यात्मिक :- संगीत विशारद

सविस्तर माहिती :- गेली पंधरा वर्षे पासून किर्तन भागवत  रामायण या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाची सेवा करतात. या माध्यमातून महाराज समाजप्रबोधनाचे काम करतात.

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *