ह.भ.प हनुमंत महाराज पल्ले

ह.भ.प हनुमंत महाराज पल्ले

ह.भ.प हनुमंत महाराज पल्ले


मो.नं :- 8888789467

पत्ता :-  मु.पो.कारेपुर ता.रेणापुर जी.लातूर

आध्यात्मिक शिक्षण :- जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था

सेवा :- कीर्तनकार, गायनाचार्य हार्मोनियम वादक

सविस्तर माहिती :-   महाराजांना लहानपणापासून वारकरी संप्रदायाचा वारसा लाभलेला आहे आणि ते एक किर्तन गायन व हार्मोनियम वादक या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात..

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *