ह.भ.प. चंद्रकांत दत्तात्रय डांगे

ह.भ.प. चंद्रकांत दत्तात्रय डांगे

पत्ता :दहिटणे ता. अक्कलकोट जि.सोलापूर

ह.भ.प. चंद्रकांत दत्तात्रय डांगे हे १० वर्षे झाली आपल्या मधुर वाणीतून कीर्तन व प्रवचन सेवा करतात.


ह.भ.प. चंद्रकांत दत्तात्रय डांगे