ह.भ.प. चंद्रकांत दत्तात्रय डांगे

ह.भ.प. चंद्रकांत दत्तात्रय डांगे

ह.भ.प. चंद्रकांत दत्तात्रय डांगे 


मो : 9623414251

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : दहिटणे ता. अक्कलकोट जि.सोलापूर

१० वर्षे झाली आपल्या मधुर वाणीतून कीर्तन व प्रवचन सेवा करतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *