ह.भ.प ज्ञानेश्वर गुरलिंगप्पा माशाळकर

ह.भ.प ज्ञानेश्वर गुरलिंगप्पा माशाळकर

ह.भ.प ज्ञानेश्वर गुरलिंगप्पा माशाळकर


मो.न:-9422932466

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-महागुरू कृपा निवास, उपजिल्हा रुग्णालय समोर, उमरगा ता उमरगा जिल्हा उस्मानाबाद413606/ श्री क्षेत्र अचलबेट देवस्थान, अचलबेट ता उमरगा जिल्हा उस्मानाबाद413606.

महाराजांचे शिक्षण M.Sc.M.A.D.S.M.M.Ed पूर्ण आहे.

महाराज सात वर्षांपासून कीर्तन व प्रवचन सेवा रतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *