ह.भ.प.श्री वैष्णव महाराज ऋत्विज

ह.भ.प.श्री वैष्णव महाराज ऋत्विज

ह.भ.प.श्री वैष्णव महाराज ऋत्विज


मो.न:-8888723322

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य | हार्मोनियम_वादक

पत्ता :-शनिवारा मोठी मढी आकोट, जि.अकोला (महाराष्ट्र)

माझं शिक्षण M. Sc. (Maths),M A (music),संगीत विशारद (गायन)

कथा, कीर्तन, प्रवचन रणे हा माझा विषय

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *