ह.भ.प गणेश विजय अवसरे

गणेश विजय अवसरे

पत्ता :ह.भ.प गणेश विजय अवसरे मंगळवार पेठ ,शिवाजी चौक,मिरज. जिल्हा सांगली मु पो.मिरज इंडिया (महाराष्ट्)416410

ह.भ.प गणेश विजय अवसरे

सांगली मिरज कुपवाड शहर किर्तन सप्ताह आयोजन करतात.

साप्तहिक भजन सेवा करतात

प्रत्येक एकादशी व द्वादशी मंदिरात किर्तन आयोजन करतात

वारकरी संघटना मध्ये काम करतात.

कार्तिकी वारी करतात