ह.भ.प.कूष्णा महाराज गिरगावकर

पत्ता :गिरगाव.ता.वसमत.जि हिंगोली पिन.431512

ह.भ.प.कूष्णा महाराज गिरगावकर

शिक्षण : चार वर्षांपासून देवाची आळंदी येथे शिक्षण चालू आहे

कीर्तनाच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन करातात