ह.भ.प गायत्री गिरीश वाळवेकर

ह.भ.प गायत्री गिरीश वाळवेकर

ह.भ.प गायत्री गिरीश वाळवेकर


मो : 8888686595

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : ऋग्वेद पाठशाळा धन्वंतरी पतसंस्था जवळ, सातारा

Bsc.MEd.  किर्तन अनुभव १० वर्षा पासून आहे आता पर्यंत ५० किर्तन झाली आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *