ह.भ.प घनशाम महाराज गोसावी

ह.भ.प घनशाम महाराज गोसावी

पत्ता :निफाड कारखाना पिंपळस रामाचे ता निफाड जि नाशिक 422301

ह.भ.प घनशाम महाराज गोसावी

महाराजांचे शिक्षण Agriculture engineer पूर्ण आहे.

महाराज सहा वर्षा पासुन किर्तन करतात.