ह.भ.प मस्के महेश झुंबर

ह.भ.प मस्के महेश झुंबर

ह.भ.प मस्के महेश झुंबर


मो : 9552798485

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : भाटसांगवी,तालुका बीड,जिल्हा बीड.राज्य महाराष्ट्र

मी बी.ए.एम्.ए.न्यायशास्त्रात केले असून बी.एड्.संस्कृत मध्ये केले आहे. तसेच र्मकांड देखील संस्कृतमध्ये केलेले आहे. ३ वर्षापासून शाळेत संस्कृत अध्यापकरूपाने कार्यरत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *