ह.भ.प. प्रा.अंगद महाराज शिर्के

ह.भ.प. प्रा.अंगद महाराज शिर्के

पत्ता :बदलापुरकर धर्मशाळा, सिद्धबेट, वॉटर हाऊस जवळ केळगाव आळंदी देवाची तालुका खेड जिल्हा पुणे 412105

ह.भ.प. प्रा.अंगद महाराज शिर्के

१)संस्कृत एम ए बी एड युनिव्हर्सिटी ऑफ पुणे २०१०

२)१९९९ पासून आळंदी या ठिकाणी वास्तव्य.

३) २००५ पासून किर्तन,प्रवचन या माध्यमातून विविध विषयावर समाजप्रबोधन आणि समाज जागृती..