ह.भ.प हिंदुराव महाराज गोळे

ह.भ.प हिंदुराव महाराज गोळे

ह.भ.प हिंदुराव महाराज गोळे


मो : 7774921273

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु.पाचपुतेवाडी,पो.अभेपूरी,ता.वाई,जि.सातारा.

शिक्षण:- बी.ए.( निसर्गोपचार तज्ञ ), १९९९पासून प्रवचनसेवा, २०१० पासून कीर्तनसेवा, शिवचरित्र,  शंभूचरित्र व्याख्याता, इतिहास, संत साहित्यात आवड

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *