ह.भ.प. अजय महाराज फासाटे

ह.भ.प. अजय महाराज फासाटे

पत्ता :मु. पो. डोंगरगाव ता. पाथरी जि. परभणी

ह.भ.प. अजय महाराज फासाटे

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराजांचे शिक्षण १०वी पूर्ण आहे.

महाराज ३ वर्षापासून सेवा करतात.

श्री.ह.भ.प.यूवाकिर्तनकार अजय महाराज फासाटे