ह.भ.प मेटे वैजिनाथ शहादेव

ह.भ.प मेटे वैजिनाथ शहादेव

पत्ता :मु पो श्री श्रेत्र वाहिरा ता . आष्टी जि. बिड

ह.भ.प मेटे वैजिनाथ शहादेव

महाराज मृदंगाचार्य आहे.

महाराज आता बी ए दुसऱ्या वर्षाला आहे .

महाराज या क्षेत्रात पाच वर्षे झाले आहे.