ह.भ.प बापू महाराज

ह.भ.प बापू महाराज

पत्ता :ह भ प बापू महाराज मु पो कापडणा ता जि धुळे (महाराष्ट्र ) पिन कोड - 424307

ह.भ.प बापू महाराज

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात, तसेच महाराज गायनाचार्य आहे.

महाराजांचे शिक्षण १२ वी पूर्ण आहे.

महाराज २५ वर्षापासून सेवा करतात.