हा.भ.प अविनाश महाराज गुर्जर

हा.भ.प अविनाश महाराज गुर्जर

पत्ता :रा.तरडी ता.शिरपुर जि.धुळे.

हा.भ.प अविनाश महाराज गुर्जर

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराज ५ वर्ष पासुन सेवेत आहे.